01.10.1959 tarih, 3/381/964 sayılı Bakanlık oluru ile kurulmuş,

20.10.1960 tarihli protokol ile "Araştırma Ormanı Şefliği" olarak faaliyete başlamıştır.

Meryemana Araştırma Ormanı 1034 ha normal koru, 695,5 ha bozuk koru ve 380,0 ha açık alan olmak üzere toplam 2109,5 ha alana sahiptir.

Bölge içerisinde birkaç yayla mevcuttur. Halk hayvancılıkla uğraşmaktadır.

Bölgede Doğu ladini ve Kayın başta olmak üzere ibreli ve yapraklı birçok tür mevcuttur. Bu özellik bölgeyi biyoçeşitlilik açısından oldukça zengin yapmaktadır. Bölgede endemik bir çok tür bulunmaktadır.

Meryemana Araştırma Ormanında kuruluşundan beri, diğer araştırmaların yanında 46 adet sabit deneme alanı ve yaklaşık 0,3 ha büyüklüğünde bir araştırma fidanlığı bulunmaktadır.


2.png

​ ​ ​ ​ ​Meryemana Araştırma Ormanı Mühendisliği Teknik PersoneliOrhan ÜÇÜNCÜ
 
Orman Müh.
 
Araştırma Ormanı Müh.
 
Özgeçmiş