Genel ormancılık konularında faaliyet gösteren Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü başmühendisliklerinin görevleri Genel ormancılık konularında faaliyet gösteren Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü başmühendisliklerinin görevleri; 17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.
       Madde 17  (1) Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü başmühendisliklerinin görevleri şunlardır:
g) Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları Başmühendisliğinin görevleri;
  • Ormancılık politikaları ve hukuku,

  • Toplumun orman kaynaklarından beklentileri,

  • Orman-Halk ilişkilerinin düzenlenmesi konularında araştırmalar yapmak

  • Orman-Halk ilişkilerinin düzenlenmesi konularında araştırmalar yapmak 

  • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak,

olarak belirlenmiştir.

 

​ ​ ​ ​ ​Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Başmühendisliği Teknik Personeli
 

Arife SAYLAM

Orman Müh.

Araştırmacı

Özgeçmiş
 


 

 

  

 

 

​