Genel ormancılık konularında faaliyet gösteren Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü başmühendisliklerinin görevleri;

      17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.

       Madde 17 – (1) Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü başmühendisliklerinin görevleri şunlardır:

       f) Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları Başmühendisliğinin görevleri; f) Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları Başmühendisliğinin görevleri;

  • Odun hammaddesinin fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri, değerlendirme olanakları, çeşitli etkenlerden korunması ve dayanıklılığının arttırılması
  • Odun dışı orman ürünlerinden faydalanmanın planlanması, dun dışı orman ürünlerinden faydalanmanın planlanması
  • Etnobotanik özellikleri, kimyasal analizi ve kullanım alanlarının belirlenmesi konularında araştırma yapmak
  • Envanter metotlarının ortaya konulması
  • Islahı, yetiştirme ve rehabilitasyon teknikleri
  • Sosyo-ekonomik etkileri ile ormanların sunduğu hizmetler konularında yapılacak araştırmalarda ilgili başmühendisliklerle işbirliği yapmak
  • Enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak

olarak belirlenmiştir.

Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları Başmühendisliği Teknik PersoneliTuğba BOZLAR


Orman Yük. Müh.


Başmühendis V.


ÖzgeçmişCeyhun KILIÇ


Orman End. Yük. Müh.


Araştırmacı


ÖzgeçmişMelike YAZAR
 
Orman Müh.


Araştırmacı


 Özgeçmiş
 


 

 

​​