Genel ormancılık konularında faaliyet gösteren Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü başmühendisliklerinin görevleri; 17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.
  Madde 17 – (1) Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Başmühendisliklerinin görevleri şunlardır;
 c) Orman Amenajmanı ve Hâsılat Araştırmaları Başmühendisliğinin görevleri;
  • Planlama yöntemleri

  • Orman envanteri ve hâsılatı, orman envanteri ve hâsılatı

  • Büyüme modellemesi

  • Karbon envanteri konularında araştırmalar yapmak

  • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak

 olarak belirlenmiştir.

Orman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları Başmühendisliği Teknik PersoneliAsuman İlkay KARGİDAN


Orman Yük. Müh.


  Başmühendis V.


 ÖzgeçmişÇiğdem ÖZTEKİN


Orman Müh.


  Araştırmacı


  Özgeçmiş
 


 ​​​