Genel ormancılık konularında faaliyet gösteren Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü başmühendisliklerinin görevleri; 17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.

     Madde 17  (1) Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü başmühendisliklerinin görevleri şunlardır.

      e) Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliğinin görevleri;

 • Türlerin ekolojik istekleri,
 • Bitki beslenmesi,
 • Eko-fizyoloji,
 • Toprak biyolojisi,
 • Toprak ıslahı,
 • Erozyon ve çığ kontrolü,
 • Mera ıslahı,
 • Havza amenajmanı, havza ve orman hidrolojisi
 • Atmosferik kirliliğinin ormanlar üzerine etkileri konularında araştırmalar yapmak,
 • Talep edilen toprak, bitki ve su analizlerini yapmak 
 • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak,

 olarak belirlenmiştir.

Orman ​ ​ ​ ​ ​Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliği Teknik Personeli 

Orman Yük. Mühendisi
 
 

Başmühendis V.
 Jeoloji Mühendisi

Araştırmacı​ 
​   
Özgeçmiş


​Umut Bahadır SARITAŞ​ Orman Yük. Mühendisi​ ​Araştırmacı Özgeçmiş