Genel ormancılık konularında faaliyet gösteren Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü başmühendisliklerinin görevleri; 17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.

Madde 17 – (1) Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü başmühendisliklerinin görevleri şunlardır:
d) Orman İşletmeciliği ve Ekonomisi Araştırmaları Başmühendisliğinin görevleri;
 • İşletme organizasyonu,

 • İnsan kaynakları yönetimi,

 • Orman işçiliği, üretim tekniği, mekanizasyon,

 • İş analizleri,

 • Standardizasyon,

 • Maliyet analizi,

 • Verimlilik,

 • Etkinlik, performans analizleri,

 • Pazarlama, orman ürün ve hizmetlerinin değerlerinin belirlenmesi,

 • Orman kaynakları yönetimi konularında araştırmalar yapmak,

 • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak,  olarak belirlenmiştir.

  Orman İşletmeciliği ve Ekonomisi Araştırmaları Başmühendisliği ​ ​ ​ ​ ​Teknik Personeli

   
   
   
  Orman Yük. Müh.
   
  Başmühendis V.
   
   

   
 • ​  ​​