Genel ormancılık konularında faaliyet gösteren Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü başmühendisliklerinin görevleri; 17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.

       Madde 17–(1) Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü başmühendisliklerinin görevleri şunlardır:
      

Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliğinin görevleri;

  • Ormanlardaki biyotik ve abiyotik zararlıların belirlenmesi,

  • Biyolojisi ve ekolojisi ile koruma ve mücadele yöntemleri,

  • Av ve yaban hayatı,

  • Milli parklar ve diğer korunan alanlar konularında araştırmalar yapmak,

  • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak,

olarak belirlenmiştir.

​ ​ ​ ​ ​Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği Teknik Personeli

 
 
Orman Yük. Müh.
 
Başmühendis V.
  
 
Peyzaj Yük. Mim.
 
 
Araştırmacı    
 
           Özgeçmiş

 
 
Orman Müh.
 
Araştırmacı
 
Özgeçmiş

 
 
 
Orman End. Yük. Müh.
 
 
Araştırmacı
 
 
​Orman Yük. Müh. ​Araştırmacı          ​Özgeçmiş
 

​  ​