Genel  ormancılık konularında faaliyet gösteren Araştırma Enstitüsü  Müdürlüğü başmühendisliklerinin  görevleri; 17 Ağustos  2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.

      Madde 17 – (1) Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü başmühendisliklerinin görevleri şunlardır;

      b) Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları Başmühendisliğinin görevleri;

  • Ormanların gençleştirilmesi ve bakımı,
  • Orman botaniği,
  • Bitki sosyolojisi konularında araştırmalar yapmak,
  • Arboretum ve herbaryum çalışmalarını yürütmek,
  • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak,

 olarak belirlenmektedir.

​ ​ ​ ​ ​Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları Başmühendisliği Teknik Personeli

 
 
Orman Müh.
 
 
Başmühendis V.
           Orman Yük. Müh.
      Araştırmacı

  Özgeçmiş

Halil DAĞDELEN​
     
          ​Orman Müh.
​      
      Araştırmacı
​  
  Özgeçmiş
​​