Genel ormancılık konularında faaliyet gösteren Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü başmühendisliklerinin görevleri; 17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.
Madde 17 – (1) Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü başmühendisliklerinin görevleri şunlardır:
a) Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliğinin görevleri;
  • Tohumla ilgili araştırmalar yapmak

  • Orijin denemeleri

  • Döl denemeleri

  • Klon denemelerini kurmak

  • Ağaçlandırma

  • Fidan yetiştirme teknikleri

  • Fizyoloji, biyoteknoloji ve moleküler düzeyde çalışmaları yürütmek

  • Enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak;

olarak belirlenmiştir.

​ ​ ​ ​ ​Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği Teknik Personeli

 
 
 
​Orman Mühendisi
 
Başmühendis


     Özgeçmiş


 
 
 
Orman Yük. Müh.
 
Araştırmacı
 
     Özgeçmiş


 
​ ​