​    hulyaturna_B.jpg

Hülya TURNA

KURUM BİLGİLERİ ve İLETİŞİM

Mesleği                    : Orman Yüksek Mühendisi

Telefon                     : 0462 2305990

Fax                           : 0462 2305992

Posta Adresi             : Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 61040/Trabzon


EĞİTİM DURUMU

Yüksek Lisans          : KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Müh. Silvikültür Ağaçlandırma ABD (1996)

Lisans                        : KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü (1986)

Yabancı Dil                : İngilizce


İŞ DENEYİMİ

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, Yevmiyeli Mühendis (1986-1987)

Ankara Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü, İnterpretör (1988-1989)

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Fidanlık Müdürlüğü, Fidanlık Mühendisi (1989-2002)

D.K. Bakalnlık Bölge Müdürlüğü, Trabzon Etüt Proje Başmühendisi (2002-2003)

D.K. Bakanlık Bölge Müdürlüğü, Trabzon Ağaçlandırma Şube Müd., AGM Mühendisi  (2003-2004)

Trabzon  İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Orköy Şube Müdürü (2004-2006)

Trabzon İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Ağaçlandırma Şube Müdürü (2006-2012)

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, Fidanlık Müdürü (2012-2014)

Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Enstitü Müdürü (2014-  )

 

UZMANLIK ALANLARI:

Ağaçlandırma, fidanlık, doku kültürü, tohum, Orköy ile ilgili konular ve çalışmalar.

YAYINLARI:

Yüksek Lisans

TURNA, H., 1996.18 Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Orijininde Fidan Kalite Sınıfları ve Morfolojik Özelliklerin Belirlenmesi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1996, Trabzon.

Araştırma Projesi Proje Yürütücülüğü

Anadolu Kestane (Catenea sativa Mill.)'sinde Farklı Aşı Yöntemleri ve Aşı Zamanının Fidan Üretim Başarısına Etkileri (2015-2018 devam eden proje)

Bildiri ve Sempozyumlar

TURNA, İ., TURNA, H., 1994. Agroforestry Uygulamalarında Kullanılabilecek Orman Ağacı Türleri ve Özellikleri, I. Ormancılık Şurası, Orman Bakanlığı, Ankara.

TURNA, İ., GÜNEY, D., TURNA, H., TONGUÇ, F., 2002. Gümüşhane Yöresi Ağaçlandırma Çalışmalarında Etüt ve Projelendirmenin Yeri ve Önemi, Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, KTÜ Gümüşhane Müh. Fak., Gümüşhane.  

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TURNA, İ., TURNA H., 2000. 18 Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Orijininde Fidan Kalite Sınıflarının Belirlenmesi, K.Ü Artvin Orman Fakültesi Dergisi,  Artvin.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

TURNA, İ., TURNA, H., GÜNEY, D., 2010. Urban Forestry In Turkey, URBIO, Proceedings of the 2nd International Conference of Urban Biodiversity and Design, Nagoya, Japan.

Yurt İçinde Basılan Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

TURNA, H., 2007. Trabzon İli Çevre Sorunları Üzerine Ağaçlandırmaların Etkisi. 5 Haziran Çevre Dergisi, Trabzon.

TURNA, H., 2008. Ağaçlandırma Seferberliği ve İlimiz, 5 Haziran Çevre Dergisi, Trabzon.