doka.jpg

      Hızla gelişen dünyamızda teknolojiyi elinde bulunduran ülkeler her alanda üçüncü dünya ülkelerini kendilerine daha fazla bağımlı hale getirmektedir. Ülkemizin her alanda olduğu gibi ormancılık alanında da dünyada ki gelişmeleri takip etmek ve uygulamaya aktarmak için yoğun bir faaliyet içindedir. Ormancılık da Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri 1950’ li yıllardan itibaren önem kazanmıştır. Nitekim Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz 1959 yılında Trabzon’ da Araştırma İstasyonu Müdürlüğü olarak kurulmuş ve faaliyetini Doğu Karadeniz Bölgesinde yürütmeye başlamıştır. 1975 yılında Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Bölge Müdürlüğü, 1992 yılında yapılan değişiklikle APK kurul başkanlığına, 2003 yılında yapılan yeniden yapılanma ile Çevre ve Orman Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığına, 04.07.2012 tarih itibariyle de Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığına bağlanmış ve son yapılan değişiklikle de ismi "Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" olmuştur. Kuruluş amacı, ilgi alanına giren konularda Bakanlıkça ve Orman Genel Müdürlüğünce verilen görevler doğrultusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmaları kısa, orta ve uzun vadede yaparak uygulayıcının sorunlarını çözümlemektir.

       Enstitü Müdürlüğümüzün Araştırma Projelerine ilişkin deneme sahalarının kurulması, tatbikatlarının yapılması ve araştırma projelerinde gerekli olan fidanların yetiştirilmesi için 1960 yılında Meryemana Araştırma Ormanı Mühendisliği kurulmuştur. Araştırma Ormanı 1034 ha normal koru, 695.5 ha bozuk koru, 380.0 ha 'lık açık alan ve 0.3 ha büyüklüğünde bir araştırma fidanlığına sahiptir. Enstitü Müdürlüğümüzün 8 adet bölüm başmühendisliği bulunmakta olup, bunlardan biri de "Orman Ekoloji ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliğidir". Bu Başmühendisliğimiz Kamu, Özel sektör, Üniversite ve Araştırma projelerimiz için; toprak, su ve turba analizleri yaparak analiz raporları düzenlenmektedir.

        Enstitü müdürlüğümüz 2014 yılı itibariyle hizmetlerini; 22 araştırmacı uzman, 1 teknisyen, 4 genel idari hizmet personeli ve 10 işçi olmak üzere toplam 37 personelle yürütmektedir. Enstitü Müdürlüğümüzün Araştırmacı uzmanları bu güne kadar toplam 59 adet Teknik Bülten, 15 adet Teknik Rapor, 5 adet Araştırma dergisi ile muhtelif konularda 250 'nin üzerinde bildiri, makale ve çeşitli konularda yayın yapmışlar ve yapmaya devam etmektedirler. 2015 yılında Enstitü binası iç mekan tadilat ve onarım çalışmaları ile yenilenerek, mevcut personelin ve gelebilecek engelli personelin kullanımına da yönelik daha işlevsel, estetik ve sağlıklı mekanlarda çalışma olanağı sağlanmıştır.


         Çalışma alanı; Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin'i kapsamaktadır.

         çalışma alanı.jpg
                                 harita-düzelt.png