Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
14.01.2015
Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Hizmet Standartları

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Toprak Numunelerinde Fiziksel Analizler (Tekstür, pH,EC)

1)Dilekçe

2)Numune

3)Dekont

Test Süresi = 15 gün

Şüpheli Örneklerde = 30 gün

2

Toprak Numunelerinde Kimyasal Analizler (Makro ve Mikro Bitki Besin Elementleri Organik Madde, Fosfor)

1)Dilekçe

2)Numune

3)Dekont

Test Süresi = 15 gün

Şüpheli Örneklerde = 30 gün

3

Turba Analizleri (Porozite, Hacim Ağırlığı, Özgül Ağırlık,pH, Ateşte Kayıp)

1)Dilekçe

2)Numune

3)Dekont

Test Süresi = 15 gün

Şüpheli Örneklerde = 30 gün

4

Bitki Analizleri (Fiziksel ve Kimyasal Analizler)

1)Dilekçe

2)Numune

3)Dekont

Test Süresi = 15 gün

Şüpheli Örneklerde = 30 gün

5

Su Analizleri (Anyon ve Katyonlar)

1)Dilekçe

2)Numune

3)Dekont

Test Süresi = 15 gün

Şüpheli Örneklerde = 30 gün

6

Öğrenci Stajları

1)Dilekçe

2)Staj İzin Belgesi

3)Staj Defteri

4)Değerlendirme Tablosu

Staj Kabul = 3 gün

Staj Süresi=20-45 gün

7

Gerçek Kişilere Ait Bilgi Edinme Tablosu

1)Dilekçe

2)Kroki

 

Cevap Süresi= 15 gün

8

Kamu Kurum ve Kuruluş, STK ve Üniversitelere ait Teknik Bilgi Edinme Talebi

1)Resmi Yazı

2)İlgili Belgeler

Cevap Süresi= 30 gün

9

Bitki Teşhis

1)Dilekçe

2)Örnek

Cevap Süresi= 15 gün

10

Toprak Örneği Alım Talebi

1)Dilekçe

 

Cevap Süresi= 15 gün

Yukarıda belirtilen test süreleri 1 örnek içindir.

Aynı anda çok sayıda örnek geldiğinde, laboratuvar kapasitesine bağlı olarak bu süreler uzamaktadır.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat

İkinci Müracaat

İsim

Emine KUTLU

Nur DİKTAŞ BULUT

Unvan

Orman Mühendisi

Orman Yüksek Mühendisi

Adres

Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Telefon

0462 230 59 90

0462 230 59 90

Fax

0462 230 59 92

0462 230 59 92

e-posta

eminekutlu@ogm.gov.tr

nurdiktasbulut@ogm.gov.tr

                                   Emine KUTLU                                   Nur DİKTAŞ BULUT

                                Orman Mühendisi                           Orman Yüksek Mühendisi


Yazdır