Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
09.02.2015
Enstitü Müdürlüğümüze ait beş adet yeni proje teklifi 2015 yılı Araştırma İhtisas Grupları toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.
  • Trabzon İli’nin Geofit Bitkilerinin Tespit Edilmesi ve CBS Ortamında Değerlendirilmesi
  • Salep'in (Orchis italica)  Sera OrtamındaTohumdan Üretilmesi
  • Bazı Ağaç Türü Odunlarının Farklı Coğrafik Bölgelerdeki Doğal Biyolojik Dayanımı
  • Pristiphora abietina Christ. (Ladin Küçük Yaprak Arısı, Hym: Tenthre dinidae)’nin Fungal Mücadele Etmeninin Araştırılması
  • Anadolu Kestanesinde (Castanea sativa Mill.)Seçilen Üstün Ağaçların Aşılama Yoluyla Çoğaltılması

Yazdır