2017-ÇAL TABİAT PARKI JEOSİT- TEK YAPRAK.pdf
  
15.03.2018 15:40
2017-KULLANICI MEMNUNİYETİ-ALTINDERE MİLLİ PARKI -TEK YAPRAK.pdf
  
15.03.2018 15:35
2017-LARİX ORİJİN-TEK YAPRAK.pdf
  
15.03.2018 15:36
2017-TRABZON-PARÇALILIK-TEK YAPRAK.pdf
  
15.03.2018 15:36
2018-TRABZON KESTANE ÜSTÜN AĞAÇ-TEK YAPRAK.pdf
  
15.03.2018 15:36
2018-TRABZON-IHLAMUR ÇİMLENME- TEK YAPRAK.pdf
  
15.03.2018 15:36
2018-TRABZON-KIZILAĞAÇ GENÇLEŞTİRME- TEK YAPRAK.pdf
  
15.03.2018 15:36
2018-TRABZON-SİTKA LADİNİ ORİJİN-  TEK YAPRAK.pdf
  
15.03.2018 15:36
2019-Pristiphora abietina Christ. Fungal Mücadelesi-Tek Yaprak.pdf
  
12.04.2019 10:08
2019-Trabzon - Arıcılık Sorunları Tek Yaprak.pdf
  
12.04.2019 10:08
2019-Trabzon-Duyusal Analiz  Tek Yaprak.pdf
  
12.04.2019 10:08
2019-Trabzon-Kestane Balı Tek Yaprak.pdf
  
12.04.2019 10:11
2019-Trabzon-Mikrobiyal Karbon Tek Yaprak.pdf
  
12.04.2019 10:08
2019-Trabzon-Pelet Tek Yaprak.pdf
  
12.04.2019 10:09
2020-DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDEKİ DOĞU LADİNİ [Picea   orienta-lis (L.) Link.] ORİJİN DENEMELERİNİN 35 YILLIK SONUÇLARI.pdf
  
2.06.2020 11:06
2020-DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE MAVİYEMİŞ (VACCINIUM SPP.) YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.pdf
  
2.06.2020 11:07
2020-Doğu Ladini Ormanlarında Biyolojik Denge Durumunun Araştırılması.pdf
  
2.06.2020 11:07
2020-Yüksek Eğimli Ormanlardaki Farklı İşletme Sınıflarında Bölmeden Çıkarma Tekniklerinin Ekolojik Açıdan İrdelenmesi.pdf
  
2.06.2020 11:07
2021-Bazı Ağaç Türü Odunlarının Farklı Coğrafik Bölgelerdeki Doğal Dayanıklılığının Açık Alan Denemeleri İle Belirlenmesi.pdf
  
4.06.2021 11:55
2021-Doğu Karadeniz Bölgesi Kestane Ormanlarında Üretilen Propolislerin Karakterizasyonu ve Metastatik Meme Kanseri Hücresi.pdf
  
4.06.2021 12:01
2021-Gümüşhane Erozyon Kontrol Sahalarında Kapari'nin Kullanılabilirliğinin Araştırılması.jpg
  
4.06.2021 12:27
2021-Likarpa Çeliklerinin Köklenebilme Yeteneğinin Belirlenmesi.pdf
  
4.06.2021 11:58
2021-Salebin Sera Koşullarında Tohumdan Üretilmesi.pdf
  
4.06.2021 11:59
2022-Farklı Ağaç Türlerine Ait Kütüklerin Meşe Mantarının Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri.pdf
  
5.10.2022 14:07
2022-Mikoriza Uygulamasının Anadolu Kestanesinin Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisinin Araştırılması.pdf
  
4.10.2022 13:59
2022-Trabzon İli'nin Geofit Bitkilerinin Tespit Edilmesi ve CBS ortamında Değerlendirilmesi.pdf
  
4.10.2022 08:33
2022-Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünde Bulunan Ladin Ağaçlandırma Sahalarında Ölü Örtü ve Topraktaki Ormanik Madde Miktarının Tespiti.pdf
  
4.10.2022 13:59